Üdvözöljük az
Okos Jövő Innovációs Klaszter weboldalán!


★ ★ ★

Mérjünk okosan!

Miközben Hazánkban még alig hallani valamit az intelligens hálózatokról, Európa, és a világ más területein már komoly lépések történtek a megvalósítás területén. Üzletágak fejlődése indult be, nemzetközi szövetségek jöttek létre, az érintettek típusa és száma megsokszorozódott. A hazai fejlődés felgyorsítása érdekében ki kell, hogy alakuljon az a környezet, amelyben a lehetőségekhez képest a legrövidebb idő alatt, a legkevesebb erőforrás ráfordításával a legtöbb eredményt tudjuk elérni. Ehhez, a hazánkban komoly múlttal rendelkező klasztervilág, és az energetikában érdekelt vállalatok, intézmények eszközeinek, lehetőségeinek összehangolt, a szinergiák feltárására törekvő összefogása is szükségesnek látszik.

Kihívások előtt állunk. A számunkra leginkább megfelelő helyet keressük ebben a világban. Ezért fogtunk össze, és eszközünk az:
Okos Jövő Innovációs Klaszter

Vezetőségi tagok

Elnök: Bertalan Zsolt bertalan.zsolt@okosjovo.hu
Társelnök: Huber Krisztián huber.krisztian@okosjovo.hu
Társelnök: Kudor Attila kudor.attila@okosjovo.hu
Titkár: Lengyel András lengyel.andras@okosjovo.hu

While one barely hears anything about smart grids in Hungary, in Europe and elsewhere in the world significant steps have already been taken towards their implementation. Business branches have started to develop, international alliances have been founded, and the types and number of affected parties have multipled. In order to accelerate domestic development, an environment shall evolve where one can achieve the most results possible within the shortest time possible, utilizing the least amount of resources. To this end, it seems necessary to coordinatedly unite the assets and possibilities of the cluster world, already having considerable history in Hungary, and the corporations and institutions tied to energetics, seeking to uncover synergies.

We face challenges. We are seeking the place most suited for us in the world. That is why we joined together, and our instrument is:
Smart Future Innovation Cluster

Okos Jövő. Vajon miért választanak ilyen bátran csengő, kihívó nevet egy klaszternek? Miről van itt szó? A különböző közvélemény kutatások, statisztikák szerint a lakosságnak úgy 85%-a nem hallott még az okos mérésről, és az okos hálózatokról. Smart metering, smart grid. Vajon mit takarnak ezek a fogalmak? A közművekkel, energiaszolgáltatással kapcsolatosan lehetett hallani róluk. Valami új dolog keresi a helyét az ismereteink között, valami megváltozott, vagy éppen változik.

Régen és ma

Régen, a rádiózás hőskorában volt egy adó, amely továbbította a zenét, és a híreket. A rádiókészülékek boldog tulajdonosai pedig hallgathatták, amit az adó sugárzott. Ha pedig hozzá kívántak járulni a hírfolyamhoz, hát írhattak egy levelet a szerkesztőségbe, ami Miska bácsi levelesládájában talán hallható volt.

Ma már bárki megoszthatja a gondolatait az egész világgal az Interneten keresztül, és szabadon kiválaszthatja, hogy kinek a véleményére kíváncsi. Óriási paradigmaváltás. De miként valósulhatna meg valami ehhez hasonló a közműveknél, mondjuk az áramszolgáltatásban? Eddig, az áramszolgáltatásban, akárcsak a hírek esetében korábban, az energia csak egy irányba folyt. Az egyre nagyobb erőművektől a fogyasztókhoz. Mára már úgy fordult a világ, hogy a legkisebb zöld energiatermelési lehetőséget is ki akarjuk használni, és elérhetővé kívánjuk tenni mindenki számára. Ehhez azonban sok mindennek meg kell változnia.

Okos hálózat kialakítása

Meg kell változnia a hálózatnak, hiszen az korábban a rádióhoz hasonlóan az is egyirányú továbbításra épült fel. Többnyire egyirányúak az átalakító berendezések, a biztonsági megoldások, a minőségbiztosítás eszközei, valamint a szabályozást támogató szoftverek. Ezeket mind át kell alakítani ahhoz, hogy az eddigi fogyasztási pontokon betáplálható is legyen, és a másik irányba is áramolhasson a zöld energia. Ettől az átalakítástól lesz a hálózat „okos”. Így jöhet létre a smart grid.

Természetesen ahhoz, hogy a hálózat okosságát ki tudjuk használni, a fogyasztási pontokat is úgy kell átalakítani, hogy folyamatosan mérhető legyen a vételezés és a betáplálás mennyisége is. Persze ma még nem tud mindenki betáplálni. Nincs mindenki házán napelem, és a szobabiciklik sem tekinthetők még potenciális áramfejlesztőknek. Viszont minden háztartásban, kisüzemben kiváló lehetőség nyílik az energia megtakarítására, ha elkerüljük például a csúcsidőszaki fogyasztást.

Csúcsidőszak problémaköre

A csúcsidőszakok nagyon drágák. A komoly csúcsok ritkán fordulnak elő, mégis úgy kell méretezni a berendezéseket, hálózatokat, hogy azokat a csúcsokat is kibírják. Ilyenkor a hálózat elemei nagy terhelést kapnak, de a nap többi részében nincsenek kihasználva.

Az erőműveket is igénybe veszi az ingadozás. Az áramot ma még nem tudjuk elég jól tárolni, így a termelést kell a csúcsoknak megfelelően szabályozni. Mivel ez sokba kerül, érthető, hogy miért szeretnénk a csúcsokat elkerülni, vagy csillapítani.

Megoldás okos méréssel

Ha a fogyasztó folyamatosan, vagy a szükséges gyakorisággal mérni tudná a fogyasztását, és az elektromos berendezéseinek használatát ez alapján optimalizálná, akkor a csúcsok egy része elkerülhető lenne.

A gazdaságos felhasználásukhoz azonban arra is szükség van, hogy a megfelelően „okos” mérés is megvalósuljon, amely kellően pontosan méri a hálózat és a fogyasztó átvételi pontjainak forgalmát. Ez az „okos mérés”, a smart metering.

A „okos mérés” folyamatosan nagyon sok adatot, információt produkál, amelyet már nem lehet csak havonta leolvasni. Az adatok továbbítására a kornak megfelelő rendszerre van szükség. Az elektromos hálózat már ma is alkalmas arra, hogy az Internethez hozzáférjünk vele. Ezen a hálózaton lehet folyamatosan a netre tölteni azokat a jeleket, amelyeket célzottan a megfelelő helyre küldünk, és azokat is, amelyeket közkinccsé kívánunk tenni.

Fogyasztói csoportok létrehozása

A fogyasztási adatok Internetes továbbíthatósága lehetőséget ad arra, hogy aránylag egyszerűen, fogyasztói csoportokat alakítsunk ki. Lehet ilyen fogyasztói csoport egy lakótelep, egy faluközösség, egy konszern, vagy egy klaszter tagvállalatai. A gyors és folyamatos adatfeldolgozás eredményeként logikai közösségek hozhatók létre, amelyek fogyasztását olyan mértékben lehet összehangolni, amellyel akár, már jelentős tarifakedvezmény is elérhető. Még az sem szükséges, hogy a fogyasztók fizikailag egy helyen, vagy egy régióban legyenek.

Működhet minden ugyanúgy, mint az Interneten. Aki engedi, hogy lássam, azt látom, és akinek engedem, hogy lásson, az lát. Alkothatunk egy közösséget, megoszthatjuk egymással az információinkat, ha akarjuk, ha az jó nekünk. Együttműködhetünk, és közösen, akár kedvezőbb áron is vásárolhatunk. És innen már csak a fantáziánk szabhat határt az új energiatakarékos megoldásoknak.

Persze idáig még hosszú az út. Elindulni azonban érdemes, és szükséges is, mert eléggé le vagyunk maradva. A Világ sok, és Európa legtöbb állama már előttünk jár. Az EU tagállamai között pedig az utolsókkal versenyzünk ma még.

Célkitűzés

A Klaszter célja, hogy ezt a lemaradást behozzuk. Okossá kell tennünk a hálózatainkat, hogy Európa okos hálózataihoz értelmesen kapcsolódni tudjunk, és okossá kell tenni a mérésünket, hogy az európai kollektívák azonos potenciállal rendelkező fogyasztóiként keressük az új lehetőségeket. Mert lehetőségek vannak bőven.

Az „okos mérés”, „okos hálózat” még új terület, új piac. Fejlődés előtt, növekedés előtt áll. Az új, növekvő piac pedig számtalan új üzleti lehetőséget kínál azoknak, akik nem restek előreszaladni, kockáztatni, vagy megfontoltan vállalkozni. A Klaszter egy üzletépítő közösség. Célja, feladata, hogy információkat, lehetőségeket, kapcsolatokat biztosítson a tagjai számára, legyenek azok kicsik, vagy nagyok. A Klaszter dolga, hogy olyan információs teret, porondot biztosítson, amelyen együttműködések, konzorciumok, projektek, projektcégek jöhetnek létre, a piacon való mind hatékonyabb fellépés céljából.

Célunk, hogy minél több tagunk legyen, és azok a legtöbb, legváltozatosabb formációkban együttműködjenek. Partneri kapcsolatokat teremtünk a kicsik és a nagyok között. Ezért hívjuk fel magunkra a figyelmet, és próbálunk információkat biztosítani minél több érdeklődő számára.

★ ★ ★

Aktuális esemény

Közösségi Média Platform

★ ★ ★

Pályázatok

Jelenleg nincs feltöltött tartalom a kategóriában

Jelenleg nincs feltöltött tartalom a kategóriában

Jelenleg nincs feltöltött tartalom a kategóriában

Jelenleg nincs feltöltött tartalom a kategóriában

Jelenleg nincs feltöltött tartalom a kategóriában

Jelenleg nincs feltöltött tartalom a kategóriában

★ ★ ★

Lépjen kapcsolatba velünk!

További információ